ธรรมวิวัฒน์'s Recent Activity

 1. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561.

  ร่วมบุญ ค่า hosting = 20 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  20180525_004629.jpg 25 พฤษภาคม 2018 at 00:49
 2. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ

  24 พฤษภาคม 2018 at 21:23
 3. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61 . จำนวน 20 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา...

  BBl-Screenshot-1527136745288.png 24 พฤษภาคม 2018 at 21:22
 4. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ พุทโธอวโลกิเตศวร อนุโมทนา ในกระทู้ เมื่อตัดสินใจ "เลือกเอง".

  [ATTACH] เลือกเอง..... ท่านเห็นอะไรจากภาพนี้ นี่คือภาพจริง ของคนที่อายุเจ้ดสิบกว่า สถานะทางสังคมเรียกว่าพระ...

  33186058_171641030342050_3846920332065636352_n.jpg ?temp_hash=bac312e273d57c71a1c2dc326e9bb506.jpg 24 พฤษภาคม 2018 at 01:20
 5. ธรรมวิวัฒน์ ตั้งกระทู้ใหม่

  ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑรูยประภาตถาคตพุทธเจ้า และพระอมิตาภะพุทธเจ้า

  [ATTACH] ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระ เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ พระไภษัชยคุรุไวฑรูยประภาตถาคตพุทธเจ้า และพระอมิตาภะพุทธเจ้า วันที่ 2 มิถุนายน...

  33298753_1738664776176389_2807118078373003264_n.jpg

  Forum: พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง

  24 พฤษภาคม 2018 at 01:00
 6. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561.

  ร่วมบุญ ค่า hosting = 20 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  180523223695804.jpg 23 พฤษภาคม 2018 at 22:39
 7. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ

  23 พฤษภาคม 2018 at 19:52
 8. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61 . จำนวน 20 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา...

  BBl-Screenshot-1527049290024.png 23 พฤษภาคม 2018 at 19:52
 9. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561.

  สำหรับท่านที่ต้องร่วมบุญการบริจาคได้ตามบัญชี ดังนี้ [ATTACH] ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 088-0-61051-4 [ATTACH] ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี...

  bangkok-2-png.png ktb-2-png.png scb-2-png.png 23 พฤษภาคม 2018 at 11:36
 10. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เส้นทางยาวไกล อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561.

  ขอสอบถามเลขบัญชี ที่สามารถโอนเงินไป ร่วมทำบุญด้วยครับ

  23 พฤษภาคม 2018 at 11:34
 11. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ

  22 พฤษภาคม 2018 at 16:44
 12. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  อนุโมทนาบุญครับ สาธุครับ

  22 พฤษภาคม 2018 at 16:44
 13. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เบเบ้ อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  วันที่ ๒๒ พฤษาภาคม ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61 รวมบุญ ๑๙.๗๕ บาท แผ่เมตตา......

  22 พฤษภาคม 2018 at 16:44
 14. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดโคศุภราช วันที่ 25 พ.ค.61 . จำนวน 20 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา...

  BBl-Screenshot-1526964389683.png 22 พฤษภาคม 2018 at 16:43
 15. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ เบเบ้ อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561.

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน ร่วมบุญ ค่า hosting ๑๙.๙๙ บาท ผ่านท่านวายุภักษ์ อธิษฐานบารมีมุ่งสู่พระนิพพานครับ...

  22 พฤษภาคม 2018 at 16:42
Loading...